Chat with us, powered by LiveChat
max-bottinger-Gup8MCvSsf0-unsplash

Vítejte ve světě investičních nemovitostí

Žijeme v době rekordně nízkých úrokových sazeb. Aktuální nabídka finančních institucí nabízí jedinečnou možnost získávání levných úvěrů. Je mnoho prověřených cest, jak lze zakoupit investiční nemovitost i téměř bez vložení vlastních prostředků. Využijte zdrojů bankovních institucí. Nenechte se odradit řečmi o tom, že to nejde. Neváhejte nás kontaktovat. Během osobního setkání spolu probereme, jak nastavit Vaše možnosti tak, aby Vám banky mohly poskytnout úvěr.

Většina úspěšných investorů po celém světě oprávněně považuje investice do nemovitostí za jeden z nejlepších způsobů, jak zhodnotit své peníze.

  • Bytové a nebytové prostory pronajímám
  • Využívám je pro vlastní potřebu
  • Předávám je dalším generacím
  • Jednotky mohu kdykoliv s výnosem prodat

V textu níže naleznete veškeré základní informace, které je před vstupem do akvizice investiční nemovitosti doporučeno znát.

Dlouhodobá statistika

Na základě dostupných statických dat lze určit stávající stav trhu s nemovitostmi. Lze dokonce do jisté míry i predikovat vývoj poptávky po nájemním bydlení nebo např. výši cen nájemného. Vývoj dat je vhodné porovnávat i s daty okolních států EU. 

Před učinením rozhodnutí pro vybranou akvizici je nutné každou lokalitu (okres nebo konkrétní obec) a každou nemovitost pečlivě analyzovat. 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 kromě jiného zahrnoval bytový fond ČR celkem 4 104 635 obydlených bytů z nichž bylo 43,7% v rodinných domech a 55 % v bytových domech. Ze všech obydlených bytů bylo k nájemnímu bydlení využíváno 22,4 % (920 405) bytů. Průměrná plocha na 1 obydlený byt v ČR byla 63,5 m². 

Svět inzertních portálů

Drtivá většina nájemních bytů nachází své nové rezidenty na inzertních portálech. Následující mapy znázorňují (pro vlastníka nemovitostí) klíčové statistické údaje. 

Počty nabídek nájemních bytů v ČR (za sledované období v rámci realitních portálů). Žlutá – (30 nabídek – nejméně), tmavě zelená (28 760 nabídek – nejvíce). 

Průměrná cena nájemních bytů v ČR za 1 m². Žlutá (108 – 126 Kč / m² – nejméně), tmavě zelená (218 – 287 m² – nejvíce).

Mediánová doba mezi zveřejněním a stažením inzerátu nájemního bytu. Bledě modrá (3 – 10,5 dní – nejméně), tmavě modrá (126 – 251,5 dní – nejvíce). 

Faktory ovlivňující cenu nájemného

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují výši nájemného v dané lokalitě řadíme: výši mzdy, míru vzdělanosti a míru nezaměstnanosti.

Mapa značí průměrnou mzdu v dané lokalitě. Žlutá (22 500 – 23 500 Kč – nejnižší průměrná mzda) a tmavě zelená (28 300 – 30 800 Kč – nejvyšší průměrná mzda). Nejvyšší průměrné mzdy jsou v Praze a v blízkém okolí.

Podíl obyvatel se základním vzděláním a bez vzdělání. Bledě modrá (0,12 – 0,16 – nejméně obyvatel s nízkým nebo žádným vzděláním), tmavě modrá (0,27 – 0,3 – nejvíce).

Podíl obyvatel s ukončeným magisterským vzděláním. Světle zelená (0,03 – 0,05 – nejméně obyvatel s magisterským vzděláním), tmavě zelená (0,16 – 0,23 – nejvíce obyvatel s magisterským vzděláním).

Míra nezaměstnanosti v ČR. Bledě modrá (1,2 – 2,2 % – nejnižší míra nezaměstnanosti, tmavě modrá (7,3 – 9,4 % – nejvyšší míra nezaměstnanosti v ČR). 

Další důležité faktory

Mezi další důležité faktory, které mají vliv na cenu nájemného také řadíme: blízkost urbanistických center, dopravní dostupnost, pocit bezpečí a celková spokojenost

Functional urban areas (FUAs) podle OECD.org jsou významná hustě obydlená urbanistická centra s jejími přilehlými oblastmi. V ČR je pouze 15 takových oblastí.  Tmavě zelená (0,1 – 6 km od urb. centra – nejblíže) a žlutá (47,7 – 64,6 km – nejdále). 

Vzdálenost k nejbližší dálnici nebo silnici pro motorvá vozidla. Bledě modrá (0,2 – 6,7 km – silnice se nachází nejblíže) a tmavě modrá (43,9 – 58,7 km – silnice se nahází nejdále). 

Pocit bezpečí je úzce spjat s velikostí obce, kdy nejbezpečněji se cítí obyvatelé menších obcí. Tmavě červená (30,0 a více bodů značí nejnižší pocit bezpečí) a světle červená (20,0 a méně bodů značí nejvyšší pocit bezpečí). 

Stále častěji je kladen důraz na subjektivní názory respondentů. Jsou obyvatelé České republiky spokojeni se svým životem? Tmavě červená (7,1 a více značí nejvyšší míru spokojenosti) a světle červená (6,8 a méně bodů značí nejnižší míru spokojenosti). 

Makroekonomický vývoj

Makroekonomický vývoj několika vybraných ukazatelů, které také mají vliv na výši nájemného: průměrná mzda, vývoj cen nemovitostí, míra inflace a stavební produkce v ČR.

 

Praha vs. další metropole EU

Srovnání podílu obyvatel žijicích v nájmu hlavního města Prahy s několika vybranými metropolemi v rámci EU.

Česká republika vs. další státy EU

Srovnání podílu obyvatel žijicích v nájmu v ČR s nekolika vybranými státy EU. 

Počet osob v domácnosti

Počet lidí podle druhu zaměstnání

Historické okénko

Starověký Řím a insula

Již od vzniku prvních měst začaly vznikat první významná obchodní, kulturní a společenská centra. Právě zde začaly vznikat první nájemní domy. 

Například slovo „insula“ bylo ve starověkém Římě označení právě pro vícero – podlažní nájemní domy, kde probíhal život běžných lidí, kteří byli pracovně závislí na centrech měst.

Průmyslové revoluce

Urbanizace pokračuje do dnešních dnů a největší rozmach rozvoje měst způsobily nepochybně průmyslové revoluce. Význam zemědělství zastínila tovární velkovýroba. 

Velká města a významné průmyslové zóny přitahují více a více dalších lidí z okolních míst a vzniká tak v jejich okolí nespočet nových čtvrtí a předměstí s potřebou služeb a bydlení. 

1. Průmyslová revoluce
Přechod od ruční výroby (manufaktura) k velkovýrobě. Vynález mechanického tkacího stavu. Začátek masového využívání energií (uhlí).
2. Průmyslová revoluce
Vynález a zavádění montážních linek do výroby. Vynález žárovky a postupná elektrifikace. Prudký rozvoj masové výroby.
3. Průmyslová revoluce
Přechod od mechanismu k automatům. Postupná automatizace výroby s použitím elektroniky. První programovatelný průmyslový počítač.
rok 1784, vynález tkacího stavu
rok 1870, první montážní linky
rok 1969, první průmyslový počítač

Naše zkušenosti

Naše cesta v oblasti investování do realit začala v roce 2015 zakoupením první investiční nemovitosti. Od té doby neustále vyhledáváme další nemovitosti a lokality, realizujeme nové akvizice a zlepšujeme veškeré výrobní a provozní procesy. Naše práce se postupně stala našim koníčkem. Zaměřujeme se primárně na činnost pronájmového developmentu v regionech. 

Před tím než učiníme investiční „ANO“ pro vybraný projekt, pravidelně procházíme dlouhodobá statistická data a testujeme poptávku po nájemním bydlení. Pro každý investiční projekt vytváříme individuální investiční studie. 

0%

Dlouhodobě se nám daří dosáhnout v průměru 98,6 % roční obsazenosti. Vysoká obsazenost nájemních jednotek je způsobená vysokou poptávkou po bydlení kromě jiného také díky nízké dojezdové vzdálenosti z hlavního města. 

Naše čísla

0
jednotek
0
osob v nájmech
0
nemovitostí
0
obce

Základy o financování

1

Popis základních pojmů a v praxi využívaných principů a postupů ze světa bankovního sektoru. 

Druhy daní

2

Popis druhů daní, které je nutné v souvislosti s vlastnictvím a provozem investiční nemovitosti odvádět do státní kasy.

Druhy nákladů a odpisů

3

Určení a popis veškerých nákladů, které je nutné vynaložit v předinvestiční, investiční a provozní fázi projektu. 

O Středočeském kraji

4

Středočeský kraj je v současné době v hledáčku mnoha lidí, kteří chtějí žít v dojezdové vzdálenosti do Prahy. 

Technické aspekty

5

Aktualizované normy a vyhlášky neustále zpřísňují požadavky na kvalitu a rozsah provádění staveb.

Rizika investice

7

Výčet těch nejdůležitějších rizik, která jsou spojena s akvizicí a provozem investiční nemovitosti. 

www.czso.cz (použitý zdroj)
www.mmr.cz (použitý zdroj)
www.cvut.cz (použitý zdroj)
www2.deloitte.com (použitý zdroj)