Chat with us, powered by LiveChat

O Středočeském kraji

O Středočeském kraji

Celý Středočeský kraj je prakticky spádovou oblastí hlavního města Prahy. Jedná se tedy o jednu z nejvíce lukrativních lokalit v České republice, která je vhodná k investici do nájemní nemovitostí. Pro klienty (nájemníky) jsou při výběru, kde budou následující léta žít, důležitými parametry typu: dopravní dostupnost a vzdálenost do zaměstnání, občanská vybavenost nebo také v neposlední řadě cena měsíčního nájmu. Čím dále se nemovitost nachází od širšího centra Prahy, tím je cena měsíčního nájmu nižší.

Kvalitní dopravní dostupnost (dálnice, železnice, pravidelné spoje) přitom zajišťují z dnešního pohledu rychlou (do jedné hodiny) přepravu osob.

Zkušený investor se při svém investičním rozhodnutí mimo jiné musí řídit i statistickými daty, které odráží aktuální stav předmětu investice a z kterých lze navíc predikovat budoucí vývoj dlouhodobé investice.

Hlavní město Praha se nachází přímo ve středu Středočeského kraje. Strategická poloha obou krajů nahrává jejich neoddělitelné sociální, ekonomické, dopravní a kulturní provázanosti. Srovnání základních statistických ukazatelů mezi Prahou a Středočeským krajem je důležité pro celkovou představu o jejich vzájemné synergii.

Středočeský kraj vs. Praha

Při zhruba stejném počtu obyvatel obou krajů má Praha zhruba o čtvrtinu vyšší průměrnou hrubou mzdu a zhruba o polovinu větší počet ekonomických subjektů. Je tedy větší šance získat lépe placené zaměstnání v Praze než ve Středočeském kraji. Kvalitnější občanská a kulturní vybavenost, vyšší mzdy, širší nabídka pracovních pozic a zároveň výrazně vyšší náklady na život v Praze jsou důvody, proč mnozí lidé preferují život ve Středočeském kraji a jsou denně v neustálém pohybu tam a zpět z hlavního města.


Statistický ukazatel

Středočeský kraj

Praha

Počet obyvatel

1 385 141

1 324 277

Průměrná hrubá mzda

32 244 Kč

41 891 Kč

Podíl nezaměstnaných

2,53 %

1,98 %

Počet ekonomických subjektů

346 104

635 152

Regionální HDP

617 153 mil. Kč

1 324 277 mil. Kč

Meziroční růst / pokles HDP

0,029

0,071


Saldo mezi počtem vystěhovalých a přistěhovalých obyvatel na úrovni krajů ČR v období mezi lety 2005 – 2017 bylo obecně pozitivní pouze ve Středočeském kraji (obr. č.2.). Největší přírůstek obyvatel zažily okresy Praha – východ, Praha – západ a Beroun (okresy Středočeského kraje). Veškerý přírůstek se odehrál stěhováním osob z hlavního města Prahy z důvodů (mimo jiných) obecně vysokých nákladů na pořízení bydlení a z důvodů levnějšího nájemného.

Tam, kde je dlouhodobě největší přírůstek obyvatel je i dlouhodobě vyšší poptávka po službách, po bydlení a zároveň je i vyšší nabídka nových pracovních pozic. Naopak dlouhodobý úbytek obyvatel v obcích může způsobit vyšší nabídku (stávající nemovitosti zůstávají stále na svém místě) nájemních bytů, než je její poptávka (lidé odcházejí).

V následující mapě je znázorněn tento trend přírůstků a úbytků obyvatel v krajích podle jednotlivých okresů v rámci celé ČR. Z mapy lze vyčíst, že dlouhodobě pozitivní trend přírůstků obyvatel zažívají spádové oblasti kolem velkých měst. Kromě již zmíněné Prahy se jedná také o Plzeň, České Budějovice a Brno.

Středočeský kraj má hned po Praze nejhustší dopravní síť. Do Prahy ze Středočeského kraje je možné dojet vlakem po čtyřech hlavních železničních koridorech nebo po dálnicích D0, D1, D4, D5, D6, D7, D8. D10 a D11 (téměř třetina všech dálnic v ČR) a silnicích vyšší třídy.

Poloha Středočeského kraje (okolo hlavního města) zaručuje neustálý rozvoj příměstské dopravy, který zajišťuje po silnici i železnici neustálé propojení mezi těmito kraji ve špičkách v max. 30 min. intervalech. Pražská integrovaná doprava se neustále rozvíjí do všech přilehlých okresů Středočeského kraje. 

 

Velkou roli také bude hrát plánovaná dostavba pražského okruhu (severní část), plánovaný okruh napříč Středočeským krajem a páteřní vysokorychlostní trať. Zmíněné dopravní projekty mají být zahájeny sice až ve 30. letech a dokončeny až kolem roku 2050, i tak je to z hlediska dlouhodobé investice typu investiční nemovitost pozitivní vývoj.

Obrázek vlevo ukazuje, nakolik jsou díky dálniční sítě s Prahou propojené jednotlivé obce Středočeského kraje. Přímo na spojnicích dálnic nebo v dojezdové vzdálenosti jsou hlavní okresní města typu Beroun, Kladno, Slaný, Kralupy n. Vltavou, Mělník, Neratovice, Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Kolín a Kutná Hora. Všechna tato města a další obce v okolí dálnic jsou potenciálním rozvíjejícím se trhem nájemního bydlení.

www.czso.cz (použitý zdroj)
www.cvut.cz (použitý zdroj)
www.rsd.cz (použitý zdroj)
www.mmr.cz (použitý zdroj)